Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : Sunwah pearl NHC
Địa chỉ : 90 Nguyễn Hửu Cảnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0911384995
Fax :
Email : [email protected]
Website :
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).

Đang thảo luận trên diễn đàn