Tìm việc làm, tuyển dụng tại Long An

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Nhân viên thu mua- Kiểm tra chất lượng hàng hóa 05 THNN XNK Thế Giới Xanh Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 18.06.2018 View map
Đại diện bán hàng Heineken khu vực Long An 5 Công ty TNHH Acacy Long An 12000000 - 15000000 Triệu 23.08.2017 View map
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGÀNH NỘI THẤT 3 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 22.08.2017 View map
Trưởng phòng Kỹ thuật Ngành Nội Thất 1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 22.08.2017 View map
Trưởng phòng Dự Toán Ngành Nội thất 1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 22.08.2017 View map
Điều hành/ Quản lý Sản xuất ngành Nội thất 1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 22.08.2017 View map
Nhân viên Kỹ thuật ngành Gỗ Nội Thất 3 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 22.08.2017 View map
Nhân viên Quản lý Thầu phụ Ngành Nội thất 1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 22.08.2017 View map
Nhân viên Kế toán 2 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 23.06.2017 View map
Nhân viên Nhân sự 1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 23.06.2017 View map
NHÂN VIÊN KINH DOANH BIẾT TIẾNG HOA ( Nữ ) 1 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH LONG AN VIỆT NAM Long An Thỏa thuận 04.05.2017 View map
Nhân viên Kế hoạch 1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 27.04.2017 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn