Tìm việc làm, tuyển dụng tại Nước ngoài

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Tuyển sinh du học vừa học vừa làm ở Trung Quốc 200 xkldNHANH Nước ngoài 11000000 - 20000000 Triệu 25.05.2018 View map
Chỉ huy trưởng công trình - MTD: CSM-PTG 1 Ms. Thơm Nước ngoài 1500 - 200 Triệu 20.01.2018 View map
Kế toán trưởng kiêm GĐ tài chính - MTD: GCFO-PTG 1 Ms. Thơm Nước ngoài 1500 - 2000 USD 20.01.2018 View map
Nhân viên Quản lý TTS 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 16.08.2017 View map
CFO - Mã tuyển dụng GCFO 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 17.07.2017 View map
CEO - Mã tuyển dụng GCEO 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 17.07.2017 View map
Project Manager vận hành 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Project Manager Khai thác 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Project Manager thủy điện 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
CEO kinh doanh 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Quản lý chất lượng 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Tuyển cặp vợ chồng đi trồng hoa ở Nam Síp 1 xkldNHANH Nước ngoài 12000000 - 15000000 Triệu 03.01.2017 View map
Tuyển phục vụ nhà hàng đi làm việc tại Singapore 1 xkldNHANH Nước ngoài 20000000 - 25000000 Triệu 03.01.2017 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn