Tìm việc làm, tuyển dụng tại Lạng Sơn

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Trưởng phòng điều hành vận tải 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 25 - 40 Triệu 18.01.2021 View map
Trưởng phòng công nghệ 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 1500 - 2000 USD 18.01.2021 View map
Chuyên viên phân tích tài chính 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 15 - 20 Triệu 12.01.2021 View map
Tuyển dụng nhân viên khai báo hải quan 2021 6 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 12 - 20 Triệu 07.01.2021 View map
Trợ lý giám đốc 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 15 - 20 Triệu 29.12.2020 View map
Trưởng phòng kiểm soát nội bộ 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 40 - 50 Triệu 10.12.2020 View map
Kế toán lương 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 8 - 12 Triệu 07.11.2020 View map
Kỹ sư xây dựng 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 12 - 15 Triệu 07.11.2020 View map
Tuyển dụng nhân viên IT 2 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 7 - 12 Triệu 06.11.2020 View map
Trưởng ban quản lý tòa nhà 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 12 - 15 Triệu 06.11.2020 View map
Kỹ sư xây dựng 2 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 30 - 50 Triệu 26.10.2020 View map
Tuyển dụng Kế toán Xây dựng 01 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 12000000 - 15000000 Triệu 10.10.2020 View map
Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu 01 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 20000000 - 30000000 Triệu 10.10.2020 View map
Kiểm soát giao dịch 3 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 12 - 15 Triệu 02.10.2020 View map
KẾ TOÁN TRƯỞNG 01 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 1500 - 2000 USD 28.09.2020 View map
Nhân viên Kiểm soát tài chính, Kế toán tổng hợp 3 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 8 - 12 Triệu 09.09.2020 View map
Nhân Viên Kinh Doanh 2 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 10 - 15 Triệu 09.09.2020 View map
Trưởng phòng xuất nhập khẩu 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 20 - 30 Triệu 08.09.2020 View map
Tuyển dụng Trưởng phòng Tổ chức hành chính 01 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 16000000 - 25000000 Triệu 08.09.2020 View map
Tuyển công nhân đóng gói bao bì sản phẩm 4 công ty tnhh thành ngân Hải phòng
Lạng Sơn
Hà Tĩnh
7000000 - 8000000 Triệu 06.11.2017 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn