Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG
Địa chỉ : 60, Đường số 1, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0937932460
Fax :
Email : [email protected]
Website : https://atpro.com.vn
Thành lập năm 2010 và tọa lạc tại khu kinh tế lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Ấn Tượng hoạt động nghiên cứu và sản xuất trong các lĩnh vực:
Sản phẩm LED: đồng hồ LED lớn, bảng LED đo nhiệt độ, độ ẩm, O2, CO2, áp suất, bảng LED giám sát năng suất sản xuất
Công nghệ IoT mới tiên phong với phần mềm ATSCADA và bộ điều khiển lập trình được PLCPis.

Đang thảo luận trên diễn đàn