Danh sách việc làm : Xây dựng

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Chỉ huy trưởng công trình - MTD: CSM-PTG 1 Ms. Thơm Nước ngoài 1500 - 200 Triệu 20.01.2018 View map
Trưởng nhóm Trắc địa 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Trưởng nhóm quản lý thiết kế 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Trưởng Nhóm Quản lý máy móc thiết bị 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Trưởng nhóm quản lý khối lượng 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Trưởng nhóm hồ sơ chất lượng 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Trưởng nhóm quản lý cơ điện 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Trưởng nhóm An toàn lao động 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Kỹ sư trắc địa 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Kỹ sư quản lý khối lượng 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Kỹ sư quản lý chất lượng 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Kỹ sư giám sát hiện trường 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Kỹ sư cơ điện 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Chỉ huy trưởng/phó công trình 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Cán bộ quản lý thiết kế 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Cán bộ an toàn lao động 5 Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Toàn quốc Thỏa thuận 17.01.2018 View map
Kiến trúc sư 2 Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô Hà nội Thỏa thuận 15.12.2017 View map
Cần giao khoán thi công xây cốp pha 1 Khánh Đông Hồ Chí Minh Thỏa thuận 17.11.2017 View map
4. Tài xế xe cơ giới: xe lu (01 người) , xe 03 bánh (03 người) , xe bang (01 người) , xe cuốc (01 người) 02 Công ty cổ phần xây dựng vận tải Hoàng Ngân Hồ Chí Minh Thỏa thuận 03.10.2017 View map
6. Nhân viên làm hồ sơ 02 Công ty cổ phần xây dựng vận tải Hoàng Ngân Hồ Chí Minh 7000000 - 8000000 Triệu 03.10.2017 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn