Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : Công ty CP xây lắp Miền Trung
Địa chỉ : Số 4, Trần Quang Khải, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại : 0913272975
Fax :
Email : [email protected]
Website :
XDD&CN, GT, TL

Đang thảo luận trên diễn đàn