Danh sách việc làm : Giám đốc

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Giám đốc tài chính 1 Công ty cổ phần phát triển máy xây dựng Việt Nam Hà nội Thỏa thuận 05.04.2018 View map
Giám đốc kinh doanh 1 Công ty cổ phần phát triển máy xây dựng Việt Nam Hà nội Thỏa thuận 05.04.2018 View map
Tổng Quản lý Vườn thú - MTD: ZM-FFHN 1 Ms. Thơm Bình Định 2000 - 3000 USD 18.12.2017 View map
Giám đốc điều hành - MTD: CEO-GKC 1 Ms. Thơm Hà nội 15 - 20 Triệu 29.11.2017 View map
Executive Director of English Language Systems for electronic companies 1 Ms. Thơm Hà nội 30 - 40 Triệu 29.11.2017 View map
Giám Đốc Bán Lẻ - MTD: GĐBL-JC 1 Ms. Thơm Hà nội 30 - 40 Triệu 17.10.2017 View map
Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật 1 GPO international Hà nội 60 - 70 Triệu 26.09.2017 View map
Giám Đốc Nhân Sự - MTD: HR-M 1 GPO international Hà nội 2000 - 4000 USD 26.09.2017 View map
Phó Giám đốc Kinh doanh 1 GPO international Hà nội 20 - 35 Triệu 16.08.2017 View map
General Director Golf 1 GPO international Hà nội Thỏa thuận 03.08.2017 View map
CFO - Mã tuyển dụng GCFO 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 17.07.2017 View map
CEO - Mã tuyển dụng GCEO 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 17.07.2017 View map
Project Manager vận hành 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
CEO kinh doanh 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Phó tổng giám đốc M&E 1 GPO international Hà nội 30 - 60 Triệu 06.06.2017 View map
Phó tổng giám đốc khối đầu tư tài chính 150tr 1 GPO international Hà nội 80000000 - 150000000 Triệu 27.05.2017 View map
Phó tổng giám đốc khối triển khai dự án 150tr 1 GPO international Hà nội 80000000 - 150000000 Triệu 27.05.2017 View map
Human Resources Director 1 GPO international Vĩnh Phúc Thỏa thuận 27.05.2017 View map
Tổng giám đốc điều hành 150tr 1 GPO international Hà nội 80 - 150 Triệu 26.05.2017 View map
Chuyên gia Đào tạo 4000$ 2 GPO international Hà nội 2000 - 4000 USD 26.05.2017 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn