Danh sách việc làm : Trưởng phòng

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Trưởng Phòng Kinh Doanh Ngành Hàng 2 Công ty CP Máy Công cụ và Thiết bị T.A.T Hồ Chí Minh 20 - 22 Triệu 30.08.2017 View map
Trưởng phòng Kỹ thuật Ngành Nội Thất 1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 22.08.2017 View map
Trưởng phòng Dự Toán Ngành Nội thất 1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ÂN LONG AN Hồ Chí Minh
Long An
Thỏa thuận 22.08.2017 View map
Engineer Manager bao bì 1 GPO international Hà nội 1000 - 1500 USD 25.07.2017 View map
1. Trưởng/ phó phòng Quản lý dự án 02 Công ty cổ phần xây dựng vận tải Hoàng Ngân Hồ Chí Minh 17000000 - 20000000 Triệu 24.07.2017 View map
Project Manager Khai thác 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Project Manager thủy điện 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Quản lý chất lượng 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Trưởng phòng hành chính nhân sự 10tr 1 GPO international Hà nội 7000000 - 10000000 Triệu 01.06.2017 View map
1. Trưởng/ phó phòng Quản lý dự án 02 Công ty cổ phần xây dựng vận tải Hoàng Ngân Hồ Chí Minh 17000000 - 20000000 Triệu 31.05.2017 View map
Quản lý học vụ 1200$ 1 GPO international Hà nội 700 - 1200 USD 30.05.2017 View map
Quản lý bán hàng 1 GPO international Hà nội 700 - 1500 USD 30.05.2017 View map
Trưởng ban kinh tế 50tr 1 GPO international Hà nội 40 - 50 Triệu 25.05.2017 View map
Trưởng phòng kinh doanh 4000$ 1 GPO international Hà nội 1000 - 4000 USD 20.05.2017 View map
Trưởng phòng đào tạo 4000$ 1 GPO international Hà nội 1000 - 4000 USD 20.05.2017 View map
Technical Training Manager 01 Pixelz Co., Ltd Hà nội 1000 - 1500 USD 13.04.2017 View map
Tuyển phiên dịch tiếng Hàn tại Cầu Giấy 5 Cong ty tuyen dung ha noi Hà nội Thỏa thuận 11.04.2017 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn