Danh sách việc làm : Game

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Nhân viên Thiết kế 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Thừa Thiên - Huế 5 - 8 Triệu 27.08.2018 View map
Graphic Designer 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
4 - 7 Triệu 09.04.2018 View map
Nhân viên Digital Marketing 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Hà nội
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
4 - 7 Triệu 07.04.2018 View map
Nhân viên Digital Marketing 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Hà nội
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
4 - 7 Triệu 07.04.2018 View map
Nhân viên Digital Marketing 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Hà nội
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
4 - 7 Triệu 07.04.2018 View map
NHÂN VIÊN DESIGN BỘ PHẬN CỘNG ĐỒNG 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Thừa Thiên - Huế Thỏa thuận 20.04.2017 View map
NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Thừa Thiên - Huế Thỏa thuận 20.04.2017 View map
Nhân viên Game master 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Thừa Thiên - Huế Thỏa thuận 19.04.2017 View map
NHÂN VIÊN KINH DOANH TỔNG HỢP 05 CÔNG TY CP VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG Hà nội Thỏa thuận 17.03.2016 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn