Danh sách việc làm : Game

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
[HN] VTC Online tuyển NV truyền thông dự án thi tiếng Anh 02 Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến Hà nội 10000000 - 0 Triệu 20.09.2022 View map
[HN] VTC Online tuyển Biên tập nội dung dự án tiếng Anh online 03 Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến Hà nội 8000000 - 0 Triệu 20.09.2022 View map
[HN] VTC Online tuyển NV Lễ Tân văn phòng 02 Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến Hà nội 8000000 - 0 Triệu 20.09.2022 View map
Chuyên viên Marketing Online 02 Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến Hà nội 13 - 15 Triệu 26.08.2019 View map
02 Web Developer (PHP/Java/React Native) 2 Công ty TNHH phần mềm Softway Hà nội Thỏa thuận 07.06.2019 View map
Công ty VTC Online tuyển Lập trình viên .Net 01 Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến Hà nội 10 - 12 Triệu 08.05.2019 View map
Công ty VTC Online tuyển Lập trình viên Mobile (Android, IOS) 01 Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến Hà nội 6 - 8 Triệu 08.05.2019 View map
Lễ tân 1 Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến Hà nội 5 - 6 Triệu 26.02.2019 View map
Nhân viên phát triển kinh doanh 1 Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến Hà nội 9 - 10 Triệu 26.02.2019 View map
Nhân viên Thiết kế 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Thừa Thiên - Huế 5 - 8 Triệu 27.08.2018 View map
Graphic Designer 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
4 - 7 Triệu 09.04.2018 View map
Nhân viên Digital Marketing 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Hà nội
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
4 - 7 Triệu 07.04.2018 View map
Nhân viên Digital Marketing 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Hà nội
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
4 - 7 Triệu 07.04.2018 View map
Nhân viên Digital Marketing 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Hà nội
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
4 - 7 Triệu 07.04.2018 View map
NHÂN VIÊN DESIGN BỘ PHẬN CỘNG ĐỒNG 02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Thừa Thiên - Huế Thỏa thuận 20.04.2017 View map
NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Thừa Thiên - Huế Thỏa thuận 20.04.2017 View map
Nhân viên Game master 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU Thừa Thiên - Huế Thỏa thuận 19.04.2017 View map
NHÂN VIÊN KINH DOANH TỔNG HỢP 05 CÔNG TY CP VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG Hà nội Thỏa thuận 17.03.2016 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn