Danh sách việc làm : Báo chí, truyền hình

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Nhân viên kinh doanh 05 Tạp chí doanh nghiệp và thương hiệu Hà nội 6 - 15 Triệu 07.11.2018 View map
Tuyển phóng viên 05 Tạp chí doanh nghiệp và thương hiệu Hà nội 10 - 15 Triệu 07.11.2018 View map
Phóng viên, biên tập viên 02 Chi nhánh công ty cổ phần truyền thông Hoa và Lê Hà nội Thỏa thuận 19.06.2018 View map
sele khai thác truyền thông (truyền hình) 5 Cty CP Truyền Thông Đông Âu Hà nội 7000000 - 12000000 Triệu 12.04.2018 View map
sele khai thác truyền thông (truyền hình) 5 Cty CP Truyền Thông Đông Âu Hà nội 7000000 - 12000000 Triệu 12.04.2018 View map
sele khai thác truyền thông (truyền hình) 5 Cty CP Truyền Thông Đông Âu Hà nội 7000000 - 12000000 Triệu 12.04.2018 View map
sele khai thác truyền thông (truyền hình) 5 Cty CP Truyền Thông Đông Âu Hà nội 7000000 - 12000000 Triệu 12.04.2018 View map
sele khai thác truyền thông (truyền hình) 5 Cty CP Truyền Thông Đông Âu Hà nội 7000000 - 12000000 Triệu 12.04.2018 View map
Nhân viên kỹ thuật 2 Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông - Truyền hình Hà nội Thỏa thuận 19.03.2018 View map
Senior Sales 2 Cốc Cốc Search Engine Project Hà nội
Hồ Chí Minh
15 - 25 Triệu 06.07.2017 View map
Sales Manager 2 Cốc Cốc Search Engine Project Hà nội
Hồ Chí Minh
20 - 28 Triệu 06.07.2017 View map
Sales Admin 1 Cốc Cốc Search Engine Project Hà nội 7 - 9 Triệu 06.07.2017 View map
Account Manager 2 Cốc Cốc Search Engine Project Hà nội
Hồ Chí Minh
7 - 11 Triệu 06.07.2017 View map
C++ Developer for Websearch 2 Cốc Cốc Search Engine Project Hà nội 17 - 34 Triệu 05.07.2017 View map
Graphic Designer 1 Cốc Cốc Search Engine Project Hà nội 10 - 19 Triệu 29.06.2017 View map
C++ programmer for browser 1 Cốc Cốc Search Engine Project Hà nội 17 - 34 Triệu 29.06.2017 View map
Windowphone Developer 1 Cốc Cốc Search Engine Project Hà nội 17 - 34 Triệu 29.06.2017 View map
Thực tập sinh hành chính 1 Cốc Cốc Search Engine Project Hà nội Thỏa thuận 29.06.2017 View map
Nhân viên Pr Marketing 1 Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí toàn cầu GM Việt Nam Hà nội 7000000 - 10000000 Triệu 30.03.2016 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn