Thông tin ứng viên

Avatar
 • Tên
  : Mr Lâm
 • Ngày sinh
  : 05/05/1990
 • Giới tính
  : Nam
 • Địa chỉ
  : 11 Sông Đáy
 • Điện thoại
  : 0932717184
 • Trình độ
  : ---
 • Email

Công việc mong muốn

Vị trí : ---
Công việc mong muốn :
Kỹ năng công việc :
Mức lương hiện tại :
Mức lương mong muốn : Thỏa thuận
Hình thức làm việc : ---
Lĩnh vực ngành nghề : Công nghệ, IT
Địa điểm làm việc :
Ngoại ngữ :
Trình độ tin học : Không khai báo
Sẵn sàng di chuyển : Không

Quá trình học tập và bằng cấp đạt được

Kinh nghiệm làm việc

        

Danh sách hồ sơ đã xem

Đang thảo luận trên diễn đàn