Thông tin ứng viên

Avatar
 • Tên
  : Ma Trung Thành
 • Ngày sinh
  : 25/09/1992
 • Giới tính
  : Nam
 • Địa chỉ
  : Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại
  : 0972406392
 • Trình độ
  : Đại học
 • Email

Công việc mong muốn

Hồ sơ ứng tuyển Lập trình c#, .net, java
Vị trí : Nhân viên
Công việc mong muốn : x
Kỹ năng công việc : c#
.net
java
Mức lương hiện tại :
Mức lương mong muốn : 0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc : Nhân viên chính thức
Lĩnh vực ngành nghề : Công nghệ, IT
Software
Địa điểm làm việc : Hà nội
Ngoại ngữ :
Trình độ tin học : Không khai báo
Sẵn sàng di chuyển :

Quá trình học tập và bằng cấp đạt được

Kinh nghiệm làm việc

        

Đang thảo luận trên diễn đàn