Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : KSAITE锁业有限公司
Địa chỉ : 125/208 lương thế vinh phường tân thới hoà quận tân phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0903889708
Fax :
Email : [email protected]
Website :
KSAITE有限公司是一家,专业生产销售锁具的五金公司,目前主要生产 销售 机械锁 指纹锁 酒店锁等,现公司发展需要,招聘业务员数名。

Đang thảo luận trên diễn đàn