Danh sách việc làm : Du lịch

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
visa inbound executive 2 Eviva Tour Viet Nam Hà nội Thỏa thuận 10.07.2017 View map
Sale Marketing 2 Công ty TNHH MTV Art In Paradise Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Thỏa thuận 23.05.2017 View map
SALES EXECUTIVE 2 Eviva Tour Viet Nam Hà nội Thỏa thuận 27.04.2017 View map
OPERATION EXECUTIVE 2 Eviva Tour Viet Nam Hà nội Thỏa thuận 27.04.2017 View map
MARKETING ASSISTANT 4 Eviva Tour Viet Nam Hà nội Thỏa thuận 27.04.2017 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn