Danh sách việc làm : Thẩm định, Quản lý chất lượng

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Trưởng phòng kiểm soát nội bộ 1 Công ty TNHH xuân Cương Lạng Sơn 40 - 50 Triệu 10.12.2020 View map
Quản lý chất lượng 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Chuyên gia đào tạo, tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý ISO 02 Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế Hà nội 7 - 10 Triệu 04.04.2017 View map
Kế toán quản trị, nhân viên kinh doanh, maketing & hỗ trợ khách hàng 05 Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế Hà nội 4 - 8 Triệu 04.04.2017 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn