Danh sách việc làm : Họach định dự án

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ MÁY MAY CÔNG NGHIỆP 01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MINH HÀ NỘI Hà nội 4 - 10 Triệu 09.11.2017 View map
Project Manager vận hành 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Project Manager Khai thác 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map
Project Manager thủy điện 1 GPO international Nước ngoài Thỏa thuận 14.07.2017 View map

Đang thảo luận trên diễn đàn